Vậy nhưng, cái suy nghĩ ngỡ như bình thường và dễ hiểu áu ngay lập tức gặp phải một vấn đề. Theo đó, một khi đã dấn thân vào đường tu để làm Linh mục, làm “Cha” thì bất cứ ai chứ không riêng gì Linh mục Nam bắt buộc phải thực hành luật độc thân. Giáo lý Công Giáo số 1579 viết về điều này như sau: “Trong Giáo Hội Latinh, trừ các phó tế vĩnh viễn, mọi thừa tác viên có chức thánh thường được tuyển chọn từ những người nam sống độc thân và có ý giữ độc thân “vì Nước Trời” (Mt 19,12). Ðược mời gọi tận hiến cho Chúa để “lo việc của Người” (x. 1Cor 7, 32), các ngài hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và con người. Ðời sống độc thân là dấu chỉ của sự sống mới mà các thừa tác viên của Hội Thánh được thánh hiến để phục vụ. Nếu hân hoan đón nhận đời sống độc thân này, các ngài sẽ loan báo Nước Trời hữu hiệu hơn (x. PO 16)”. 
Linh mục Nam chăm con trong một chuyến Vi hành xa nơi phụng vụ
Và theo cách nói này thì một khi Linh mục lấy vợ, lập gia đình thì khi đó người đó (Linh mục) sẽ không còn là sợi dây liên hệ giữa thiên chúa toàn năng với con chiên trần thế của ngài. Hay nói cách khác, khi đó những thứ phép lành mà thiên chúa toàn năng ban phát cho người đó để phụng sự thiên chúa và hội thánh trở nên vô hiệu. Họ sẽ trở về với căn tính ban đầu của mình và hiện diện với tư cách là người trần tục.
Mẹ đứa bé đã ghi lại được những hình ảnh thân mật nhất của kỳ nghỉ
Hình phạt dành cho những vị chủ chăn vi phạm vào giới răn độc thân này đương nhiên sẽ bị treo chén, một hình thức đình chỉ sứ vụ mục vụ, ban phép thánh của chính người đó với cộng đoàn và Hội thánh của mình dù cho chức vụ Linh mục không mất đi. Và đương nhiên, họ sẽ trở thành những người thừa, không chỉ bị những đồng nghiệp (những Linh mục khác khinh rẻ) mà ngay cả giáo dân cũng mất đi sự tôn kính thường thấy với họ. Nói như thế để thấy rằng, cái giá mà họ phải lãnh nhận nếu vi phạm là không hề nhỏ chút nào!
Và chúng ta thử nghĩ xem nếu một ngày nào đó, cái sự thật rằng Linh mục Nam có gia đình, có con được phát giác và đến tai vị chủ chăn của địa phận Vinh thì ông ta sẽ thế nào? Có lẽ vì sự trường tồn của giáo hội thì sẽ không ai cho phép có một sự thiên vị nào dành cho Linh mục Đặng Hữu Nam. Đó sẽ là cái giá dành cho những kẻ dấn thân vào đường tu mà không thể dứt bỏ được những nhục dục và nhu cầu của một người bình thường!
Gioan Lê Hoàng